ΒΑΘΥ ΛΑΡΥΓΓΙ

Αν σου αρέσει να τον σφινώνεις τέρμα λαρύγγι τότε είμαι ο άνθρωπός σου ;-)