Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου Φάτσα.γρ / Fatsa.gr

 

1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στις υπηρεσίες του Φάτσα.γρ επιτρέπεται μόνο στους ενήλικους, άνω των 18 ετών. Κατά την εγγραφή του το μέλος υποχρεούται να δηλώνει εάν είναι άνω των 18. Αν διαπιστωθεί ανηλικότητα, το μέλος απορρίπτεται.

 

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το μέλος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, μπορεί να εισέλθει στο Φάτσα & Φατσάτ.
Τα μέλη παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account).
Τα μέλη υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Φάτσα.γρ, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας.
Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout).
Το Φάτσα.γρ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
Κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί μονάχα έναν και μόνο λογαριασμό, σε περίπτωση που κάποιο μέλος διατηρεί δυο οι περισσότερους λογαριασμούς τότε το Φατσα.γρ θα μπορεί να τους μπλοκάρει χωρίς καμία προειδοποίηση.

 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το Φάτσα.γρ συλλέγει προσωπικά στοιχεία μόνο όταν κάποιο μέλος του χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του. Το Φάτσα.γρ χρησιμοποιεί τα στοιχεία των χρηστών για τους πάρα κάτω λόγους: Συνομιλία σε πραγματικό χρόνο, (Chat, IP διευθύνσεις)

Το Φάτσα.γρ μπορεί -αλλά δεν υποχρεούται- να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται από τα μέλη των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους, όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης κα για κανέναν άλλο σκοπό. Το Φάτσα.γρ δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί ή ο νόμος ή αρμόδια αρχή το επιτάσσει. H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Φάτσα.γρ. Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς κα για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Φάτσα.γρ (server, database κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του μέλους, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το δικτυακό τόπο του Φάτσα.γρ δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Το Φάτσα.γρ δίνει το δικαίωμα στα μέλη να διαγράψουν τα στοιχεία που έχουν δηλώσει, να τα διορθώσουν ή/και ενημερώσουν ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απευθυνόμενοι στην διεύθυνση . Εάν το Φάτσα.γρ λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ειδοποίηση, ότι μέλος δημοσιεύει οπουδήποτε στο Φάτσα.γρ πληροφορίες που παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους. Το Φάτσα.γρ δίνει το δικαίωμα στα μέλη του να επιλέξουν οποιοδήποτε όνομα μέλους επιθυμούν κατά την εγγραφή τους, αρκεί αυτό να είναι διαθέσιμο και να μην είναι προσβλητικό προς τα υπόλοιπα μέλη. Αν το όνομα του μέλους θεωρηθεί προσβλητικό από το Φάτσα.γρ, τότε αυτό διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του λογαριασμού αυτού του μέλους.

Το Φάτσα.γρ δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των στοιχείων των χρηστών του Φάτσα.γρ σε κανένα τρίτο φορέα. Το Φάτσα.γρ μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία των χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν: - Έχει τη συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν. - Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Φάτσα.γρ έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά στοιχεία που τα μέλη του Φάτσα.γρ καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς το Φάτσα.γρ ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των ίδιων των χρηστών και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών. - Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
 

4. COOKIES

Το Φάτσα.γρ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του μέλους ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Φάτσα.γρ. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ' οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Το μέλος τού Φάτσα.γρ μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Φάτσα.γρ, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που το μέλος των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Φάτσα.γρ δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Το Φάτσα.γρ μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Φάτσα.γρ για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί το μέλος που τους ακολουθεί.

 

6. ΑΓΓΕΛIΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ

Το Φάτσα.γρ δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα μέλη στις σελίδες που φιλοξενούνται Αγγελίες Γνωριμιών και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ορθότητα ή την αλήθεια τους.

 

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή/και η επίσκεψη των υπηρεσιών του Φάτσα.γρ από ανηλίκους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικα μέλη δηλώσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης, ώστε να εγγραφούν και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας, το Φάτσα.γρ δεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε μέλο του δικτυακού του τόπου. Το μέλος που δήλωσε ψευδή ημερομηνία γέννησης ευθύνεται απέναντι στο Φάτσα.γρ για κάθε ζημία που μπορεί να του προκληθεί από την ψευδή του δήλωση. Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση / έκθεση ή θέση σε κυκλοφορία πορνογραφικών εικόνων ανηλίκων συνιστά ποινικό αδίκημα και διώκεται σύμφωνα με το νόμο. Εάν διαπιστωθεί η χρήση ή πρόσθεση παράνομου περιεχομένου στο Φάτσα.γρ από μέλος, ο λογαριασμός του μέλους αυτού θα διαγραφεί χωρίς καμία προειδοποίηση.


8. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη αποδέχονται ότι, παρόλο που το Φάτσα.γρ παρέχει στα μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν τα μέλη, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του μέλους που προσθέτει αυτό το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει, ότι το μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύει, αποστέλλει και καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Φάτσα.γρ. To Φάτσα.γρ δεν είναι δυνατόν, λόγω του όγκου του περιεχομένου που αναρτάται από τα μέλη του στις υπηρεσίες του, να ελέγχει το σύνολό του, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Φάτσα.γρ μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Φάτσα.γρ, για οποιαδήποτε λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψουν από τη χρήση περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τα μέλη στις υπηρεσίες του Φάτσα.γρ. Σε περίπτωση που το Φάτσα.γρ ειδοποιηθεί για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του αθέμιτου ή προσβλητικού περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση απαγορεύονται αυστηρός. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα μέλη απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Φάτσα.γρ για: Α) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Β) Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Γ) Μίμηση με παραχάραξη ή καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του Φάτσα.γρ με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του Φάτσα.γρ. Δ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης. Ε) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου. ΣΤ) Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. Ζ) Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο. Το μέλος του Φάτσα.γρ κατανοεί και αποδέχεται ότι το Φάτσα.γρ δεν κάνει πλήρη προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το Φάτσα.γρ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχ την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του Φάτσα.γρ. Επίσης, το Φάτσα.γρ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Τέλος, το Φάτσα.γρ και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν μέλη ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε μέλη που δεν ακολουθούν τους παρόντες όρους χρήσης του Φάτσα.γρ. Τυχόν καταβληθέντα ποσά από συνδρομητές που παραβίασαν τους όρους του παρόντος και διαγράφτηκαν, δεν επιστρέφονται. 


9. ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το μέλος του Φάτσα.γρ ευθύνεται απέναντι στο Φάτσα.γρ και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Φάτσα.γρ με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους. 


10. ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Φάτσα.γρ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τα μέλη.


11. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Φάτσα.γρ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβαση στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στα μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. 
 

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου,υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Φάτσα.γρ δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί το μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του fatsa.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
 

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Φάτσα.γρ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνεί συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Φάτσα.γρ και του χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμεύει.

Κανονισμοί μελών του Video Chat (για όλα τα δωμάτια)

Δεν κάνουμε δυσφήμιση (άλλα web sites, υπηρεσίες, εταιρίες, προϊόντα κ.λ.π.) Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη προσωπικά στοιχεία όπως τηλέφωνα, e-mail, κτλ.

Δε βγάζουμε στην κεντρική οθόνη prive συνομηλίες. Δεν κάνουμε flooding στην κεντρική οθόνη. Flooding είναι όταν ένα μέλος επαναλαμβάνει την ίδια πρόταση (συνήθως με την χρήση του copy+paste) και την εμφανίζει συνεχόμενα στο main ή ακόμα και όταν γράφει μικρές, διαφορετικές μεταξύ τους προτάσεις, των 2-3 λέξεων η κάθε μία και τις εμφανίζει και πάλι συνεχόμενα στο main. 

Δεν μπαίνουμε και βγαίνουμε από το Chat διαδοχικά, είναι κουραστικό. Δεν χρησιμοποιούμε πάνω από ένα όνομα (clones). 
Δε βρίζουμε δε θίγουμε και δεν ενοχλούμε τα άλλα μέλη. Απαγορεύεται η δημοσίευση, προβολή, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού,επιζήμιου, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί συναισθήματα μίσους ή τρόμου, που αφορά κακοποίηση ζώων ή παρότρυνση κακοποίησης, κείμενα προπαγανδιστικού περιεχομένου και αντεθνικού χαρακτήρα, σύμβολα και αξίες, καθώς και πρόσκληση για ερωτική συνεύρεση με χρηματική αμοιβή, πορνεία κ.λ.π. ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Video-Chat: Απαγορεύεται αυστηρώς η προβολή άσεμνου περιεχομένου στις δημόσιες κάμερες (main). Video-Chat: Απαγορεύεται η προβολή άσεμνου περιεχομένου στις ιδιωτικές κάμερες (Prive), χωρίς την σαφή συγκατάθεση του συνομιλητή σας. 
Δεν κάνουμε πειράματα με τους υπολογιστές των άλλων.Το hacking απαγορεύεται. 
Αν κάποιο μέλος δημιουργεί συνεχόμενα προβλήματα, το Φάτσα.γρ έχει δικαίωμα να κάνει διαγραφή του ονόματός του. Ο Webmaster ο Admin ή ο διαχειριστής έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της εντολής ban (απομάκρυνση με χρονικό περιθώριο κατά στην κρίση του). Το κάθε δωμάτιο έχει έναν ή περισσότερους διαχειριστές που φροντίζουν για την ομαλή διεξαγωγή των συζητήσεων. Αυτοί ξεχωρίζουν από το διακριτικό σήμα δίπλα στο όνομά τους. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος παραβεί κάποιον από τους παραπάνω όρους, ο εκάστοτε διαχειριστής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την εντολή kick (προσωρινή απομάκρυνση) και να απομακρύνει το μέλος από το δωμάτιο. Οι διαχειριστές οφείλουν να σέβονται τους ανωτέρω όρους, να παραμένουν αμερόληπτοι στο καθήκον τους, και να μην προωθούν προσωπικά συμφέροντα, ίντριγκες, αντιζηλίες ή οτιδήποτε αντιβαίνει στους ανωτέρω όρους.
Ο Webmaster έχει το δικαίωμα οριστικού αποκλεισμού ενός διαχειριστή, όταν αυτός παραβιάζει τους προαναφερθέντες κανόνες. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σχετικά με το Chat, να ρωτάτε τους διαχειριστές. Πάντα θα είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν, γι' αυτό μην ντρέπεστε να ρωτήσετε. Αν κάποιος σας ενοχλεί, μη διστάσετε να το πείτε σε κάποιον διαχειριστή. Τα μέλη ανάλογα με την διαγωγή τους, είναι πιθανό να επιλεγούν και να γίνουν διαχειριστές για κάποια περίοδο, εάν το επιθυμούν. Τα μέλη με την εγγραφή τους και την είσοδό τους στο Chat αυτομάτως αποδέχωνται τους πιο πάνω κανόνες, όπως και τους όρους χρήσης του Φάτσα.γρ. Κανονισμοί και υποχρεώσεις των διαχειριστών του Chat. Οι διαχειριστές (Oper) πέρα απ το «αξίωμα» που λαμβάνουν, έχουν και τις ανάλογες υποχρεώσεις. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να φροντίζουν για την ομαλή λειτουργία του chat, γιατί ως γνωστόν ο χώρος αυτός που μας φιλοξενεί πρέπει να είναι ένας χώρος χαλάρωσης και διασκέδασης για όλους μας και αυτό ακριβώς είναι που θα πρέπει να διασφαλίζουν.

Οι κανόνες και οι υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι διαχειριστές, είναι οι ακόλουθες: 

Γενικοί κανόνες 'Φατσάτ' - Chat

1. Πρέπει πρώτοι απ όλους οι διαχειριστές να σέβονται τους όρους χρήσης του Fatsa.gr και να δίνουν το καλό παράδειγμα στα υπόλοιπα μέλη. Έτσι λοιπόν, απαγορεύεται η χρήση κεφαλαίων χαρακτήρων στο main σε οποιουδήποτε δωμάτιο.

2. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται και το flooding. Flooding είναι όταν ένα μέλος επαναλαμβάνει την ίδια πρόταση (συνήθως με την χρήση του copy+paste) και την εμφανίζει συνεχόμενα στο main ή ακόμα και όταν γράφει μικρές, διαφορετικές μεταξύ τους προτάσεις, των 2-3 λέξεων η κάθε μία και τις εμφανίζει και πάλι συνεχόμενα στο main.

 

3.Πρέπει να διατηρούν ένα όμορφο κλίμα συζήτησης και να προσπαθούν να δίνουν σαφείς οδηγίες και απαντήσεις στα μέλη όταν τους το ζητήσουν.

 

4.Όταν εμφανιστούν σχόλια προσβλητικά η χυδαία στο main από κάποιο μέλος ή προσωπικά στοιχεία όπως αριθμοί τηλεφώνων, διευθύνσεις, email κτλ, τότε και μόνο τότε πρέπει να κάνουν clear to main, και να επιπλήτουν τον χρήστη που το έκανε, πάντα με κόσμιο και σαφή τρόπο.

5.Απαγορεύεται η χρήση ονομάτων (nick) που μπορεί να είναι προσβλητικά για τα υπόλοιπα μέλη του chat. Π.χ. ονόματα με σεξουαλικό υπονοούμενο, βρισιές, ρατσιστικά, κτλ.

 

6.Επιτρέπεται στα μέλη η αποστολή (στο main ή και στο prive) διευθύνσεων ηλεκτρονικών σελίδων URL όπως Youtube, Vimeo κ.α, εκτός από οποιασδήποτε μορφής διαφήμιση (SPAM), επίσης απαγορεύονται σελίδες άσεμνου περιεχομένου, όπως σελίδες με πορνογραφικό υλικό, σελίδες προσβλητικές ως πρός την ανθρώπινη υπόσταση και αξία (με υλικό ωμής βίας ή ρατσιστικό υλικό) κτλ.

 

7.Οι αναφορές σε ανταγωνιστικά (chat) δεν επιτρέπονται.
 

8. Τα "ban" των διαχειριστών καταγράφονται !!!

 

Υποχρεώσεις

 

1.Οι διαχειριστές θα πρέπει να ενημερώνουν τους υπευθύνους του Chat κατά την ανάλυψη των καθηκόντων τους, πόσες και ποιές ώρες (κατά προσέγγιση) μπορούν να εξασκούν τα καθήκοντά τους.

 

2.Οι διαχειριστές θα πρέπει να βγένουν απ το chat σε περίπτωση που δεν θα βρίσκονται στον υπολογιστή τους, ούτως ώστε οι υπεύθυνοι να ξέρουν ποιούς διαχεριστές έχουν διαθέσιμους (ενεργούς) στα δωμάτια του Chat.

 

3.Οι διαχειριστές δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιήσουν την «εξουσία» που τους δίνει ο τίτλος τους.

 

4.Οι διαχειριστές οφείλουν να είναι δίκαιοι με όλα τα μέλη.

 

5.Αν κάποιος διαχειριστής θεωρήσει πως δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις πιό πάνω υποχρεώσεις του, οφείλει να ενημερώσει τους υπευθύνους (με email στο info@fatsa.gr ), έτσι ώστε αυτοί να τον αντικαταστήσουν. Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνετε έγκαιρα (μέχρι και 2 ημέρες πρίν την αποχώρηση), έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν δυσλειτουργίες στο chat.

Οι υπεύθυνοι του Chat έχουν το δικαίωμα να παύσουν απ τα καθήκοντά του οποιονδήποτε διαχειριστή.

Για οποιαδήποτε απορία σχετική με τους κανονισμούς και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών, επικοινωνήστε μαζί μας.