Βοήθεια > Προβλήματα με την είσοδο -login-

Προβλήματα με την είσοδο -login-

A) Δακτυλογραφείστε μικρούς χαρακτήρες και όχι κεφαλαία γράμματα.

B) Σιγουρευτείτε ότι email που εισάγατε στην σελίδα εγγραφής είναι ο ίδιος με αυτόν που εισάγετε τώρα.

Γ) Ο κωδικός είναι ακριβώς ο ίδιος με αυτόν που εισάγατε στην σελίδα εγγραφής.

Για περαιτέρω βοήθεια με την λειτουργεία εισόδου στο Φάτσα παρακαλούμε αποστείλατε email στο info@fatsa.gr.
Επικοινωνία
Βοήθεια
Ανακοινώσεις
Οροι Χρήσης
Πολιτική Εχεμύθειας
Κορυφή...

 

Δικαιώματα © 2004-2015 Φάτσα.γρ
Παρασκευή 30 | Ιανουάριος 2015